ผลงานแห่งความภาคภูมิ จากความเชื่อถือในผลงานที่ผ่านมา เราจึงได้รับการยอมรับ และความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตหมวก เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ สถานที่ที่มีชื่อเสียงของโลกอาทิ เช่น Jim Thompson, Portland, GTH, SINGHA, ฺBosch, HINO, Callaway, AIS, คูโบต้า, ผลิตไฟฟ้า,กระทิงแดง, โค้ก ฯลฯ และ หมวกที่ระลึกในการแนะนำรถยนต์ยี่ห้อ ต่างๆ เช่น Ducati,Toyota,Volvo,TRD  และ อื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้ง โรงแรมห้าดาว รีสอร์ท และสนามกอล์ฟ ที่มีชื่อเสียง

      ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เรายึดถือเสมอมาคือ คุณภาพของสินค้าทุกชิ้นที่ผลิต “เรา” จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตหมวก ภายใต้ แบรนด์ชั้นนำของโลกหลากหลายแบรนด์มาโดยตลอด